Будьте успешны с Группой компаний LUX GROUP COMPANY!

пресс центр / Розроблено проект дисциплінарного статуту поліції

03
Feb
0
// 0 Коментариев
На розгляд парламенту Кабмін запропонував проект дисциплінарного статуту Національної поліції України, яким визначаються види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.
Це передбачено законопроектом №3857 "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України".
До схвалення цього документу та набрання ним відповідно чинності, на поліцейських поширюється дія Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ, який діятиме до того як запрацює новий статут.
Відповідно до документу службова дисципліна зобов’язує поліцейського:
1) бути вірним Присязі поліцейського, мужньо і вправно служити суспільству та державі;
2) знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові (функціональні) обов’язки;
3) безумовно виконувати накази керівників, видані в межах наданих їм повноважень;
4) вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що ускладнюють виконання обов’язків поліцейського, та негайно інформувати про це безпосереднього керівника;
5) утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їх обов’язки, а також підривають авторитет Національної поліції України;
6) знати і виконувати заходи безпеки під час несення служби та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
7) підтримувати рівень підготовки (кваліфікації), необхідний для виконання службових повноважень;
8) утримувати в постійній готовності до застосування зброю та спеціальні засоби, а також берегти службове майно;
9) поважати честь та гідність інших поліцейських і працівників поліції, надавати їм допомогу та утримувати від вчинення правопорушень;
10) дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення;
11) сприяти керівникові в організації дотримання службової дисципліни, інформувати його про виявлені порушення.
Також законопроект передбачає певні заохочення для поліцейських, які успішно виконують свої обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та суспільством. Так, до поліцейських можуть бути застосовані такі види заохочень:
- дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
- занесення на дошку пошани;
- заохочення грошовою винагородою;
- заохочення цінним подарунком;
- заохочення відомчими заохочувальними відзнаками  НПУ чи МВС, “Вогнепальна зброя”,“Холодна зброя”;
-  дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
- присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою.
Забороняється внесення підлеглими подання про заохочення їх керівника.
Окрім заохочень до працівників НПУ можуть застосовуватись і дисциплінарні стягнення у вигляді:
1. зауваження — протягом двох місяців;
2. догани — протягом трьох місяців;
3. суворої догани — протягом чотирьох місяців;
4. попередження про неповну службову відповідність — протягом шести місяців;
5. пониження в спеціальному званні на один ступінь та  звільнення з посади — протягом одного року;
6. звільнення із служби в поліції — протягом трьох років.
Ознайомитись з документом можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58005
 
Джерело: http://zib.com.ua/

Вернуться